AMICALE POMPJEEËN ETTELBRÉCK A.S.B.L.
 
 
 
D’ "Amicale Pompjeeën Ettelbréck a.s.b.l.", ass am Joer 2015 gegrënnt ginn. Ab deem Datum zéien Memberen aus dem "Corps des sapeurs pompiers Ettelbruck" an dem Protex Zenter gemeinsam un engem Strang.

Duerch déi nei Reform vun den Rettungsdéngschter ass de Feierläsch- a Rettungsdéngscht vum CIS ("Centre d'Incendie et de Secours") Ettelbréck den 01. Juli 2018 an engem Etablissement Public, dem "Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours" ("CGDIS") regroupéiert ginn. Doduerch ass och ass d'Veräinsliewen vum operationellen Volet am Rettungsdéngscht getrennt ginn.
Fir deen soziale Kär tëschent  den aktiven an net aktiven Pompjeeën vum CIS Ettelbréck weiderhin ze behalen, gouf 2019 d’ Statuten vun der "Amicale Pompjeeën Ettelbréck" un déi nei Reform ugepasst.

Zu eiser ASBL zielt awer och eis Mobil Kichen, déi säit iwwer 40 Joer am Asazzenter täteg ass. Ganz ënnert dem Motto "Ohne Mampf kein Kampf” gëtt och no der Iwwernahm an den CGDIS weiderhin gekacht; dëst net nëmmen fir Formatiounen, Versammlungen, Festlechkeeten oder aner Zwecker, mä och fir den Eeschtfall. Bei gréisser Incidenten wéi zum Beispill bei Héichwasser kann eis mobil Kichen net nëmmen fir d’Memberen vun den Rettungsdéngschter kachen, mä kann och bei der Verfleegung vun de Betraffenen agesat ginn. An esou engem Fall kann innerhalb kuerzer Zeit fir bis zu 1.000 Leit gekacht ginn.