N E W S   C I S E T T
 
   
 
 
 
 
 
A G E N D A    C I S E T T
 
     
05.03.2017
18.03.2017
24.03.2017
25.03.2017
31.03.2017
22.04.2017
28.04.2017
05.05.2017
02.06.2017
22.06.2017 
30.06-02.07.2017 
02.12.2017
10.12.2017
Buergbrennen
Generalversammlung JSP
Generalversammlung CISETT
Regionalcross Norden
Delegiertenversammlung Region Norden
Sécherheetsdag
Generalversammlung FNSP
Diplomiwwerreechung  FRCSP Nord
Kachen um Maart
Vorabend Nationalfeiertag
Foire Agricole
Barbarafeier
Chrëschtmaart-Iessen